Yeminli Tercüman

WhatsApp: 05435377419

Yeminli Tercüman

Yeminli Tercüman, lisans eğitimini Mütercim-Tercümanlık/ Dil bilimleri vb. bölümlerde tamamlamış, ya da yurt dışında almış olduğu eğitimden kaynaklı dil bilgisine sahip, ya da yine yurt dışında uzun süredir yaşamını sürdürmüş, ülkesine dönerek bu dil durumunu değerlendirmek isteyen ve tercümanlık mesleğini profesyonel bir şekilde yerine getirmek isteyen kişilerin başvurduğu bir durumdur.

Yeminli Tercüman Kimdir?
Yeminli Tercüman

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercümanlık, zaten hali hazırda tercümanlık mesleğini yürüten freelance/homeoffice tercümanların, icra ettikleri mesleği; resmileştirmek, kamu alanlarında da faaliyete geçirmek, devlet kurum ve kuruluşlarında işlem yapabilme yetkisine sahip olabilmek amacıyla noterliklerden aldıkları izin tutanakları karşılığında verdikleri hizmettir. Yeminli tercüman olmak için en az bir dil alanında uzmanlaşmış olmak şarttır.

Yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark

Yeminli bir tercüman yaptığı çevirinin altını imzalayıp kaşelediği için resmi kurumlarda geçerlidir. Fakat yeminsiz tercümanın yaptığı çevirinin resmi geçerliliği bulunmamaktadır. Yeminsiz tercümanın yapmış olduğu çeviriyi noterde tasdik ettiremezsiniz. Bu sebep ile bir çeviri resmi makamlara verilmek üzere yapılacak ise mutlaka yeminli tercümana yaptırılması gereklidir.Resmi makamların talep ettikleri evraklar yeminli tercüman tarafından tercüme edilmediyse kabul edilmez.

Yeminli tercüman olmak için gerekenler

Yeminli tercüman olmak için aranılan şartlardan bir tanesi de dil bildiğinizi kanıtlayan orijinal evraklarınızın elinizde bulunması şartıdır. Örneğin İngilizce mütercim tercümanlık mezunu iseniz, üniversite diplomanız+transkriptiniz, sınava girmiş olduğunuz dönemde ki LYS dil puanınız, varsa IELTS, TOFL sertifikalarınız, milli eğitim bakanlığına bağlı ya da özel kurumlardan aldığınız yabancı dil eğitim /sınav sonuç sertifikaları, bunun dışında yurt dışında almış olduğunuz dil eğitim sertifikaları/ diplomaları ile birlikte sizlere en yakın noterliğe gidip, tercümanlık mesleğine yeminli tercüman olarak devam etmek istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.

Noterlikler, evraklarınızı yeterli gördüğü taktirde sizlere yeminli tercümanlık hakkında; noterliklerde yeminli tercüman nasıl çalışır, gelen yabancı evrak kabulu, yabancı evrak Kabul unsurları, çeviri evrakı hazırlanışı, noterik çeviri evrakı tasdiki unsurları hakkında kısaca bilgi vereceklerdir, ardından evraklarınız ve kişisel bilgileriniz dahilinde sizlere özel yemin zabtı hazırlanıp, noter huzurunda hazırlanan zabtı yüksek sesle okuyup, yemin etmeniz , ardından okuduğunuz zabtın yetkili kısımlarının imzalanmasını talep edeceklerdir.

Önemli bir not olarak, Türkiye cumhuriyeti resmi devlet daireleri Türkçe’si bulunmayan hiç bir yabancı evrakı onaylamaz/tasdik mührü vurmaz, bu nedenle yurt dışından almış olduğunuz dil bildiğinizi gösteren sertifikalar/diplomalar/transkriptler eğer Türkçe değil ise noterin anlaşmalı olduğu yeminli tercüme bürosu ya da yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmeli, ardından noter huzuruna götürülmeli ve noterin tasdikinden geçtikten sonra zabıt evraklarının arasına konulmalıdır.

Önceden tercüme edilmiş, evraklarınız sizlere yardımcı olacağı gibi, farklı bir tercüme bürosunun veya tercümanın imzası ya da kaşesinin bu çeviri evraklarında olmaması gerekmektedir, çevirisi yapılmış evraklar ile noter dairesine gittiğinizde noter sizleri anlaşmalı olduğu tercüman /tercüme bürosuna yönlendirir ve kendi tercümanın kaşesini /imzasını isteyecektir, bu önemli bir unsurdur.

Yabancı dil bilenler yeminli tercüman olabilir mi?

Yeminli tercüman olmak için en az bir farklı dile hakim olmak gerektiğini söylemiştik, uzun süre yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımız kendi ülkelerinde yeminli tercüman olarak çalışabilirler. Ancak bu unsurda da yine yurtdışında almış oldukları eğitim içeriği ile ilgili dökümanları Türkçe olacak şekilde notere sunmaları ve onay almaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınan eğitim sertifikaları ; kişi eğer yurtdışından lise mezunu ise Türkiye Cumhuriyeti’ nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diploması/traskriptinin görülmesi ve denklik alması gerekmektedir.

Noter yeminli tercüman tarafından, Türkçe’ye çevrilen eğitim sertifikaları (diploma,transcript vb..kişi eğer yurtdışında eğitim görmüş ise) Notere sunularak tasdik edilir, eğer kişi Lise dengi okuldan mezun oldu ise Milli Eğitim Bakanlığına, Üniversite veya Yüksek Lisans ya da Doktora eğitimleri almış ve mezun olmuş ise YÖK kurumuna denklik başvurusu için evraklarını sunması gerekmektedir. Denklik alan evraklar Noterlikçe Kabul görülür, ardından yeminli tercüman olarak zabıt tutulabilir.

Yurtdışından aldığım diploma ile yeminli tercümanlık yapabilir miyim?

Türkiye’de yeminli tercüman olmak için en az bir dile hakim olmanız gerekmekte bununla birlikte, yurtdışından almış olduğunuz eğitim evraklarınız ile Türkiye’de denklik almanız gerekmektedir.

Denklik işlemlerinizi tamamladığınızda ve resmi olarak denklik aldığınızda yakınızda bulunan noter kurumuna tüm evraklarınızla birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.

Üniversite denklik işlemleri için ise;

Yurtdışından almış olduğunuz evraklarınız noter yeminli tercüman tarafından tercüme edilmeli, tercümesi yapılan evraklar, yetkili noterce tasdiklenmeli, ardından Ankara / YÖK ‘e teslim edilmelidir. (YÖK denklik evrakları için kargo kabul etmemekte, bütün evrakları elden teslim almaktadır. )

Yabancı uyruklu vatandaşlar yeminli tercüman olabilir mi?

Yeminli tercüman olmak ve resmi makamlarda işlem yapabilmeniz için Türk Vatandaşı olmak zorundasınız, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra eğitim durumunuzu ve dil durumunuzu belirten evraklarla noterlere başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu durum tercümanlık mesleğini icra etmeye engel olmadığı gibi freelance/ homeoffice olarak çeşitli tercüme bürolarıyla iletişime geçip, çalışabilirsiniz.

En sık Sorulanlar

Belgeleriniz alanında uzman yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılarak imzalanır. ABC tercüme bürosu çevirisi yapılan belgelerinizin son kontrollerini yaparak tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter'e belgelerinizi 2 nüsha halinde hazırlar.

ABC tercüme bürosu tarafından kaşelenmiş ve mühürlenmiş belgeleriniz noter tarafından onaylanır. Belgelerinize Tercüme bürosu tarafından tarih atılır, yazılan tarihte noter işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Tarihi geçen belgeleri noter onaylamayacaktır.

Noter'e hazırlanan çevirilerde asıl belgelerinizin fotokopileri kullanılmaktadır. Not: (Noter belgelerinizin asıllarını görmek isteyebilir) belgelerin asıllarını hazır bulundurunuz.

Çevirisi yapılan belgenin apostil yapılabilmesi için önce noter tasdiği daha sonra noterin bağlı olduğu valilik veya kaymakamlıkların ilgili birimlerinde apostil işlemi yapılabilir.

Apostil işlemi, bir belgenin gerçek olduğunu ispatlamak için tasdik edilerek diğer bir ülkede yasal gerçeklik görmesine olanak sağlayan bir nevi belge onaylama sistemidir. 6 Ekim 1961 yılında Lahey Konvansiyonunda Apostil kuralları ortaya konmuştur. Bu kurallar sadece Lahey Konferansı üye ülkeleri ve taraf ülkeler arasında geçerliliği olan kurallar bütünüdür.

Yeminli Tercüman, lisans eğitimini Mütercim-Tercümanlık/ Dil bilimleri vb. bölümlerde tamamlamış, ya da yurt dışında almış olduğu eğitimden kaynaklı dil bilgisine sahip, ya da yine yurt dışında uzun süredir yaşamını sürdürmüş, ülkesine dönerek bu dil durumunu değerlendirmek isteyen ve tercümanlık mesleğini profesyonel bir şekilde yerine getirmek isteyen kişilerdir.

Yeminli tercüman olmak için aranılan şartlardan bir tanesi dil bildiğinizi kanıtlayan orijinal evraklarınızın elinizde bulunması şartıdır. Örneğin İngilizce mütercim tercümanlık mezunu iseniz, üniversite diplomanız+transkriptiniz, sınava girmiş olduğunuz dönemde ki LYS dil puanınız, varsa IELTS, TOFL sertifikalarınız, milli eğitim bakanlığına bağlı ya da özel kurumlardan aldığınız yabancı dil eğitim /sınav sonuç sertifikaları, bunun dışında yurt dışında almış olduğunuz dil eğitim sertifikaları/ diplomaları ile birlikte sizlere en yakın noterliğe gidip, tercümanlık mesleğine yeminli tercüman olarak devam etmek istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.