Yeminli Tercüme

WhatsApp: 05435377419

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümelerdir. Yeminli Tercüman’lık noterlerce yapılır. Noterler tarafından yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler… Noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik eder.

Bir evrakın yeminli tercüme olabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir.

  • Belgenin noter yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Yeminli tercüman unvanını şuanda ülkemizde sadece noterler vermektedir.
  • Tercüme edilen evrakın çıktısının (hard-copy) alınarak tercüman tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.
  • Yeminli tercümede tercümanın ıslak imzası adı, soyadı, hedef dil, kaynak dil bilgisi, tarih, yer gibi verilerin yanında yeminli tercümanın doğruluk beyanının olması gerekmektedir.
Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli Çevirmen Kimdir? Kimlere Yeminli Tercüman Denir?

Yeminli Tercüman Türkiye’ deki herhangi bir noter tarafından resmi evrakların tercümesi için yetki verilmiş kişilere denir. Yeminli tercüman evraka imza atarak ve kaşe vurarak çevirinin sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Yeminli tercüme normal tercümeden farklıdır çünkü yeminli çeviri, yeminli tercüman tarafından imzalanmış ve kaşelenmiştir. Bununla birlikte yeminli tercümeler sadece hard copy yani fiziki çıktıların üzerine yeminli tercüman tarafından ıslak imza ve kaşe yapılarak teslim edilirler.

Yeminli Tercümenin Avantajları Nedir?

Yeminli tercüme yapılan evrakta yeminli çevirmenin kaşesi ve imzası mevcuttur. Tercüme edilen evrakı vereceğiniz makam sizden hem yeminli tercüme hem de noter tasdikli tercüme istememişse evrakınızı tercüme yapılan yeminli tercüme bürosundan “yeminli tercüman kaşeli” olarak talep edebilirsiniz.

Böylelikle ek olarak noter masrafı ödememiş ve belgelerinizin tercümesine resmi bir hüviyet kazandırmış olursunuz. Yeminli tercümesi yapılmış evrak demek yetkili resmi bir kişi tarafından aslına uygun olarak gerçek ve doğru bir şekilde tercüme edilmiş evrak demektir.

Yeminli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Belgenizi vereceğiniz makama sormanızda fayda vardır. Bazı resmi kurumlar yeminli çevirmen tarafından yapılmış evrakların tercümesini kabul ederken bazı resmi makamlar yeminli tercüman artı noter tasdiki istemektedirler. Bir evraka yeminli çeviri yapılmadan noter tasdiki yapılamaz.

Yeminli tercümeyi müracaat ettiğiniz noterliğin yeminli tercüme bürosunda yaptırmanız gerekmektedir. Her noterliğin yeminli tercüme bürosu farklı olabilir. Her noter farklı yeminli tercüme büroları ile çalışabilir. A noterinin yeminli tercüme bürosunda yaptırdığınız tercümeyi B noterinde tasdiklettiremeyebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Cumhuriyet Cad. Kemal Paşa Mah
Necip Peker İş Hanı. Kat:3
İzmit / Kocaeli
  • Phone: 02623321806
  • Phone: 02623321876
  • Phone: 02623321807
  • Mobile: 05435377419